کمیسیون‌ها

هر کدام از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، بر اساس تخصص خود هدایت یک کمیسیون اقتصادی را بر عهده دارد تا ضمن تبادل نظر اعضای هر کمیسیون، راهکار مناسب برای چالش‌ها و موانع پیش رو ارائه دهد.

© getty Images/kasto80

کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان بستری فراهم کرده است تا اعضای آن، بسته به زمینه فعالیت خود مسائل و چالش‌های خود را به بحث بگذارند، برای آن راهکار ارائه کنند و خروجی جلسات خود را به گوش مسئولان مرتبط برسانند. در بسیاری از این جلسات، برخی مقامات دولتی و مسئول مرتبط با موضوع نیز دعوت شده تا ضمن شنیدن نقطه نظرات اعضا، پیشنهادات خود را مطرح کنند.

 

کمیسیونرئیسپاسخگو
صنعت و تجارتبوطاق خانبداغینیاز خنافری | 02181331700
فناوری اطلاعات و دیجیتالیزاسیوننازنین بهمنینیاز خنافری | 02181331700
بانک و تامین منابع مالیسعید روشنینیاز خنافری | 02181331700
آب، انرژی و محیط زیستسعید روشنیخشایار نیوی‌پور | 02181331503
بلاک‌چینسیمون تیبریوس فوندلخشایار نیوی‌پور | 02181331503
ارتباط با اتاق‌های بازرگانیرسول رنجبرانشیرین شفیعی | 02181331900
دارو و سلامتاشتفان تابورکامیر پروین‌نبی | 02181331505
آموزشکامران رضاییسمیرا کمالی | 02181331704