ستون

توانمندسازی منابع انسانی سازمان‌ها به کمک آموزش‌های تخصصی و کاربردی

واژه شایستگی (صلاحیت) در تعاریف بین‌المللی به توانمندی بهره‌گیری از دانش و مهارت‌ها اطلاق می‌گردد. توانمندی براساس احراز دانش بر پایه تحصیلات و دوره‌های آموزشی و نیز تجربیات پایه‌ریزی می‌گردد و با بکار بستن دانش و مهارت‌های فردی کسب شده، به عنوان یک ویژگی مهم در منابع انسانی مورد توجه است.

به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، با تجربه 24 سال حضور در ارائه آموزش عالی در دانشگاه‌های صنعتی وین - اتریش و دانشکده فنی دانشگاه تهران و همچنین مؤسس یک آکادمی برای ارائه آموزش‌های تخصصی براساس نیازهای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی ایران، اعلام می‌دارد که کمیسیون «آموزش‌های تخصصی و آموزش عالی» با تکیه بر ظرفیت‌های ارزشمندی که در نزد اعضای محترم و علاقه‌مندان AHK ایران وجود دارد، به طور حتم می‌تواند در نقش توانمندساز در تعاملات دانش محور دو کشور ایران و آلمان، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد.

کمیسیون «آموزش‌های تخصصی و آموزش عالی» تلاش خواهد کرد که زمینه رشد همکاران و اعضای خانواده بزرگ AHK را در ایران فراهم آورد. تمرکز بر برآورده‌سازی نیازهای مشخص اعضا و توجه به مباحث مهمی چون انتقال دانش فنی، تبادل تجارب، صدور مدارک آموزش‌های تخصصی هم‌تراز با استانداردهای اروپایی از یک طرف و از طرف دیگر توجه به آموزش عالی و ایجاد تعامل بین دانشگاه‌های تراز اول کشورهای ایران و آلمان و تبادل دانشجویان، از اهداف این کمیسیون هستند.

شایان ذکر است که در کشور ایران سهم بانوان در آموزش عالی و فراگیری مهارت‌ها، قابل مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته جهان و بسیار چشمگیر است. حضور بانوان در صنایع مختلف، پروژه‌های صنعتی، تخصص‌های متفاوت پزشکی و سمت‌های مدیریتی در جامعه ایران، کاملاً پذیرفته و امری بدیهی است. در کمیسیون «آموزش‌های تخصصی و آموزش عالی» که بزودی اولین جلسه آن را از زمان تصدی هیأت رئیسه و مدیرعامل جدید AHK ایران تشکیل خواهیم داد، یقیناً از حضور بانوان ارجمند بهره خواهیم جست و تلاش خواهد گردید که آموزش‌های تخصصی و تعاملات با دانشگاه‌های اروپای متحد با تمرکز بر انتظارات و علایق کلیه ذی‌نفعان، برنامه‌ریزی ‌گردد.

کامران رضایی

عضو هیات رئیسه
رئیس کمیسیون آموزش