تجارت ایران و آلمان به نصف رسیده است

حجم تجارت آلمان و ایران از ژانویه تا ژوئن سال جاری میلادی به 787 میلیون یورو رسید.

  • © Lovelove56 - Freepik.com

به گزارش اداره آمار آلمان، حجم تجارت ایران و آلمان در نیمه سال 2019 با 48 درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 787 میلیون یورو رسید. صادرات آلمان به ایران در این مدت 678 میلیون یورو بود که نسبت به مدت مشابه سال 2018، 48 درصد کاهش را تجربه کرد. صادرات آلمان به ایران در ماه ژوئن 118 (میلیون یورو) نیز در مقایسه با ژوئن سال گذشته 47 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

از طرف دیگر صادرات ایران به آلمان در نیمه سال 2019 نیز با کاهشی 44 درصدی عدد 110 میلیون یورو را نشان می‌دهد. صادرات ایران در ماه ژوئن تنها 15 میلیون بود که از کاهشی 64 درصدی حکایت می‌کند.

Back