کاهش چشمگیر تجارت ایران و اروپا

حجم کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا از ژانویه تا آوریل سال جاری میلادی برابر با 1616 میلیون یورو بوده است که نشان از کاهش بیش از 76 درصدی مبادلات تجاری میان دو طرف در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.

  • © lifeforstock / Freepik

آمار تجارت چهارماهه نخست سال 2019 ایران و اروپا منتشر شده که بر این اساس صادرات 28 عضو اتحادیه اروپا به کشور در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته به نصف کاهش یافته و به رقم 1356 میلیون یورو رسیده است. همچنین در مقایسه با چهارماه پایانی سال گذشته میلادی کاهش 56 درصدی در واردات ایران از اروپا مشاهده می‌شود.

صادرات ایران به اتحادیه اروپا نیز در این مدت برابر بود با 259 میلیون یورو که در مقایسه با چهارماهه پیش از آن 81 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 93 درصد کاهش یافته است.

بدین ترتیب حجم کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا از ژانویه تا آوریل سال جاری میلادی برابر با 1616 میلیون یورو بوده است که نشان از کاهش بیش از 76 درصدی مبادلات تجاری میان دو طرف در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. همچنین در مقایسه این ارقام با آمار چهار ماه پیش از آن کاهش 60 درصدی تجارت ایران با 28 کشور عضو اتحادیه اروپا مشخص می‌شود.

Back