حذف چهار صفر از پولی ملی

پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل آن به تومان در هیات دولت تصویب شد.

هیات دولت در جلسه امروز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شده است.

گفتنی است اجرایی شدن این تصمیم منوط به تصویب در مجلس خواهد بود.

Back