اولین جلسه کمیسیون آموزش برگزار شد

بررسی آموزش حرفه‌ای کشور آلمان و مقایسه با سیستم آموزشی ایران

روز پنج‌شنبه، 30 خردادماه 98، جلسه کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان زیر نظر، کامران رضایی، رئیس این کمیسیون و عضو هیات رئیسه اتاق، برگزار شد. در این جلسه پس از خوش‌آمدگویی مدیریت، 13 شرکت حاضر فرصت آن را داشتند تا پروفایل و زمینه کاری خود را معرفی کنند. موضوع محوری این جلسه آموزش همزمان (ضمن خدمت) با توجه به استانداردهای آلمان بود و مقرر شد که آموزش حرفه‌ای این کشور را بررسی و با استانداردهای سیستم آموزشی ایران مقایسه شود. همچنین شرکت‌کنندگان در جلسه تصمیم گرفتند که کاتالوگی از فعالیت‌های خود به اتاق بازرگانی بفرستند تا خدماتشان بر اساس زمینه فعالیت توسط این اتاق اطلاع‌رسانی شود. گفتنی است اعضایی که در این کمیسیون حضور ندارند نیز می‌توانند از طریق ارسال ایمیل به دبیر کمیسیون ما را در جریان فعالیت‌های خود قرار دهند.

s_kamali(at)dihk.co.ir

Back