تجارت ایران و آلمان رو به افزایش است

در حالی که فشار تحریم‌ها موانع متعددی روی تجارت خارجی ایران با اروپا گذاشته، آمار منتشر شده از اداره آمار آلمان نشان می‌دهد حجم تجاری ایران و آلمان در ماه ژوئیه 35 درصد افزایش داشته است

طبق اعلام اداره آمار آلمان، آمار تجارت ایران و آلمان روندی افزایشی به خود گرفته است. در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن، صادرات آلمان با ایران 36 درصد و ایران به آلمان 26 درصد رشد کرده است.

در ژوئیه 2019، صادرات آلمان به ایران به بیش از 161 میلیون یورو رسید. این البته 31 درصد کمتر از ژوئیه سال 2018 است. ایران نیز در این ماه 19 میلیون یورو به آلمان صادر کرده است که کاهشی 81 درصدی نسبت به ماه هفتم میلادی سال گذشته را نشان می‌دهد.

از ابتدای سال 2019 تا پایان ماه ژوئیه، حجم تجاری ایران و آلمان به 944 میلیون یورو رسیده است. این یعنی 49 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال 2018.

در همین مدت، صادرات آلمان به ایران 815 میلیون یورو بوده است که کاهشی 47 درصدی را نشان می‌دهد در حالی که ایران از ابتدای سال تا کنون 129 میلیون یورو صادرات به آلمان داشته که نسبت به همین مدت در سال گذشته 57 درصد کم شده است.

با این حال، حجم تجاری دو کشور دو ماه است که روندی افزایشی به خود گرفته است. ماه ژوئن نسبت به می افزایش داشت و حالا ژوئیه نیز نسبت به ژوئن بیشتر شده است.

Back