654 میلیون یورو؛ حجم تجارت ایران و آلمان تا پایان ماه مه

حجم تجارت ایران و آلمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 47 کوچک شده است.

تجارت ایران و آلمان در 5 ماهه ابتدایی سال 2019 به 654 میلیون یورو رسیده است. این در حالی است که در همین مدت (ژانویه تا پایان ماه مه) در سال 2018، حجم تجاری دو طرف یک میلیارد و 276 میلیون یورو را نشان می‌داد که نشان از کاهش 47 درصدی دارد.

طی این پنج ماه صادرات آلمان به ایران نزدیک به 560 میلیون یورو بوده که حدود 49 درصد کمتر از 5 ماهه ابتدایی سال 2018 است.

ایران نیز تا پایان ماه مه 2019، 94 میلیون یورو صادرات به آلمان داشته که نسبت به 5 ماهه ابتدایی سال 2018 کاهشی 43 درصدی را نشان می‌دهد.

طی سال‌های گذشته، بزرگ‌ترین سهم صادرات ایران به آلمان مواد غذایی و دام زنده بوده است که با کاهشی حدودا 60 درصدی نسبت به 5 ماهه سال 2018، به 30 میلیون یورو رسیده است. یکی از دلایل آن ممکن است قوانین دولتی ایران مبنی بر عدم اجازه صادرات محصولات با اولویت بالا (از جمله مواد غذایی باشد) که با رفع این قانوان از ما ژوئیه، انتظار افزایش آن می‌رود.

از سوی دیگر، در میان گروه‌های کالایی صادرات آلمان به ایران، تنها گروهی که نسبت به 5 ماهه اول سال 2018 با رشد مواجه شده است مواد غذایی و دام زنده است.

آلمان تا پایان ماه مه سال 2018 تنها 31 میلیون یورو صادرات مواد غذایی به ایران داشته اما این عدد تا پایان ماه مه 2019 به 51 میلیون یورو رسیده است.

Back