تماس

© iStock.com/ipopba

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان (AHK Iran)
آدرس: خیابان بخارست (احمد قصیر)، کوچه هشتم، پلاک 7 (ساختمان آرین)
صندوق پستی: 15785-6118 تهران، ایران
تلفن: +982181331000
ایمیل: ahk_iran(at)dihk.co.ir
ساعات کاری: یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه ساعت 8 تا 14