همایش‌ها

گزینه

گزینه گزینه

بازخورد رویداد

نوامبر 25
هایلایت

سمینار آشنایی با روند صادرات

آشنایی با موانع موجود در صادرات، تسلط به فرآیند صادرات، مزایای صادرات و رفع تعهد ارزی از محتوای این سمینار خواهد بود

فوریه 17
هایلایت

اعزام هیات اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بزرگ ساختمان برلین | Bautec

همراه هیات تجاری اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در نمایشگاه بزرگ ساختمان برلین (Bautec) حضور داشته باشید.