اكتبر 08

روابط تجاری آلمان و ایران - وضعیت و چشم انداز

جزئیات
آغاز رویداد
08-10-2019 | 14:00
پایان رویداد
08-10-2019 | 19:00
قیمت
اعضا: رایگان
غیر اعضا: 150 هزار تومان برای هر نفر
زبان برگزاری رویداد
آلمانی و فارسی (با ترجمه همزمان)
ثبت نام

©

تمرکز این کنفرانس بر روابط اقتصادی بین ایران و آلمان، تجارت دیرینه این دو کشور، موانع موجود و چشم‌اندازهای احتمالی آن در آینده است. در این همایش نمایندگان ایرانی و آلمانی سرشناس در کسب و کار، نقطه نظرهای خود را درباره شرایط موجود در کشور و همچنین اصلاحات مورد نیاز بیان می‌کنند.

در پایان متخصصان این حوزه از ایده‌ها و راه‌های برون رفت از بحران سخن خواهند گفت.

 

 

14:00

خوش‌آمدگویی و پذیرایی

14.30

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان – بستر اقتصادی

عباسعلی قصاعی، رئیس هیات رئیسه، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
14.45

سخن آغازین

میشائل کلور برشتولد، سفیر کشور آلمان در ایران
15.00

ایران و آلمان – شرکای دیرین تجاری

داگمار فن بن‌اشتاین، مدیر عامل، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
15.30

اقتصاد خصوصی در ایران – ظرفیتی برای آینده

مسعود خوانساری، رئیس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

16.00

پذیرایی

16:30

میزگرد: تصمیم گیری های لازم از منظر اقتصاد

گرداننده: داگمار فن بن‌اشتاین
شرکت کنندگان در میزگرد:
  • نازنین بهمنی، مدیر عامل، بی سی دیجیتال
  • میشائیل بیتش، نائب رئیس، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
  • بوطاق خانبداغی، نائب رئیس، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
  • مسعود خوانساری، رئیس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

18:00

پذیرایی و گپ و گفت

بازگشت به فهرست