همایش‌ها

گزینه

گزینه گزینه

بازخورد رویداد

اكتبر 08
هایلایت

روابط تجاری آلمان و ایران - وضعیت و چشم انداز

Events

فراخوان حضور در تور استارتاپی کلن، دوسلدورف و رور - آلمان

نیازسنجی استارتاپ‌ها | فرم آنلاین

کلاس زبان آلمانی | سطح پیشرفته | C1-2

دهمین جلسه کمیسیون صنعت و تجارت

ساختمان‌های سبز در شهرهای هوشمند و پایدار

آشنایی با نحوه ارزشیابی مدارک متخصصان پرستاری و مراقبت‌های پزشکی

صفحه 1 از 2