کلوب بازرگانان جوان - WJI

به «کلوب بازرگانان جوان» که شبکه‌ای است قدرتمند از کارآفرینان و مدیران موفق کسب و کار با سن کمتر از 40 سال بپیوندید.

© Getty Images/Stockbyte

اتـــاق بـــازرگـــانــی و صـــنـــایـــع ایـــران و آلـــمــان، نـــمایـــنـــده پـــروژه
Wirtschaftsjunioren Deutschland به مفهوم «بازرگانان جوان» در ایران است. نام این پروژه در آلمان Wirtschaftsjunioren Iran یا به اختصار WJI است. این باشگاه که همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و دورهمی‌های متعددی برگزار می‌کند این فرصت را به وجود می‌آورد که افراد موفق زیر 40 سال در کسب و کار ضمن ایجاد شبکه‌ای مفید بتوانند تجربیات و ایده‌های مدیریتی و حرفه‌ای خود را به اشتراک گذاشته و آینده‌ای موفق از روابط تجاری ایران و آلمان ترسیم کنند.

مزایای عضویت در WJI:

ارتباط

© AHK Iran

فعالیت‌های کسب و کار خود را از طریق شبکه‌های موثر با دیگر اعضای کلوب در قرارهای صبحانه کاری یا دورهمی‌های کاری پس از ساعات اداری گسترش دهید.


آکادمی WJI

برای این که بتوان در رقابت دنیای کسب و کار موفق بود به سطح دانش مدیریتی به روز نیازی مبرم وجود دارد. به همین دلیل کلوب اقتصاددانان جوان سمینارها و کارگاه‌های آموزشی متنوعی با موضوعات مدیریتی مدرن و استفاده از اساتید برجسته آلمانی برگزار خواهد کرد.


تبادل دانش و تجربه

© Getty Images/sanjeri

در این باشگاه، یک پلتفرم برای حمایت متقابل بین کارآفرینان جوان و شروع کارهای تجاری فراهم می‌شود که همه اعضای این باشگاه از آن بهره‌مند خواهند شد. همه اعضا با همه دانش و توانایی‌ها برای تبادل تجربیات و ایده‌ها در ارتباط خواهند بود.

اعزام هیات به آلمان

© Getty Images/Alexander Spatari

  ایجاد همکاری بین اقتصادهای جوان هر دو کشور از طریق سفرهای نمایندگی از جمله شرکت‌های بازدیدکننده ایران و انجمن استارتاپ آلمان و ایران»، که به کارآفرینان جوان ایران این فرصت را می‌دهد از ابتدا با کارآفرینان آلمانی و در ارتباط باشند و در فعالیت خود دو طرف الهام‌بخش باشد اهمیت زیادی برای اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان دارد.