استارتاپ

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با هدف حمایت از کسب‌وکارهای استارتاپی، اقدام به راه‌اندازی دپارتمان مستقلی کرده است تا بتواند به طور متمرکز به آن‌ها خدمات ارایه کند.

© freepik

استارتاپ‌ها، به عنوان واحدهای به سرعت رشدکننده کسب‌وکار، نقشی پویا در ساختار سنتی بازار و صنعت دارند. از این رو، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان قصد دارد به سامانه‌ای پویا برای ایجاد ارتباط میان استارتاپ‌های داخلی و بین‌المللی بدل شود و برای دست‌یابی به این هدف از آموزش گرفته تا یافتن شریک تجاری مورد اعتماد با کسب و کارهای نوپای ایرانی همراه خواهد بود.

اتاق سعی دارد با استفاده از ظرفیت‌ها و ارتباطات خود با اکوسیستم استارتاپی آلمان، پل ارتباطی امنی باشد بین اکوسیستم استارتاپی برلین و تهران.

چنان‌چه مایلید در دیتابیس استارتاپی ما وارد شوید و از از خدمات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان برای ایجاد ارتباط با اکوسیستم استارتاپی آلمان استفاده کنید، لطفا به این سوالات پاسخ دهید.