بازرگانان شریف

مرامنامه

تابستان 2019

شرافت در تجارت، مفهومی است برای رفتار مسئولانه در جامعه و اقتصاد که کسب و کار شخصی، جامعه و به طور کلی جهان پیرامون را دربرمی‌گیرد. تجار صادق و پاک‌سیرت ایرانی و آلمانی، چه زن و چه مرد، به اخلاقیاتی در کسب و کار پایبند هستند که باعث می‌شود یک «بازرگان شریف» لقب بگیرند.

در همین راستا، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با امضای این مرامنامه، خود را رسما پایبند به رعایت اصول اخلاقی یک «بازرگان شریف» می‌دانند. از این رو، این اتاق بازرگانی تمام قدرت خود را به کار خواهد بست تا مقابل این رفتارها ایستادگی کند:

  • علیه رقابت ناجوانمرادنه و بی‌اخلاقی در تصاحب حقوق محصول و برند
  • علیه تبعیض و تحریم

همچنین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با تمام توان در راستای موارد زیر گام برمی‌دارد:

  • برقراری شرایط برابر و موازنه عادلانه منافع در تجارت دوطرفه
  • تجارت پایدار، دوستدار محیط زیست و رعایت‌های همه مسئولیت‌های اجتماعی
  • جلوگیری و مبارزه با فساد
  • پشتیبانی از داوری مدنی در حل اختلافات تجاری

در پایان، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان به طور کلی از هرگونه تلاش با هدف زنده نگاه داشتن اصول اخلاقی، طبق آنچه یک «بازرگان شریف» به آن پایبند است، حمایت خواهد کرد.