به اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان خوش آمدید!

 مدیریت اتاق بازرگانی و صنایع آلمان, آقای دکتر ولف مارتین، همراه با هیئت مدیره ای شامل  6 بازرگان آلمانی و 6 بازرگان ایرانی حدود 40 سال قبل در تاریخ 20/04/1975  در تهران اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان را تاسیس نمود.

در تاریخ 21/07/1975 برابر با 30 تیر 1354 اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در اداره ثبت شرکت ها در ایران ثبت شد.در آغاز این اتاق با 137 شرکت عضو ایرانی و آلمانی شروع به فعالیت نمود.امروز ان اتاق بیش از 2000 شرکت عضو دارد و  به یکی از قویترین اتاق های بازرگانی خارج آلمان مبدل شده است.این اتاق موسسه ای مهم در روابط تجاری بین دو کشور آلمان و ایران می باشد. همچنین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان تنها اتاق بازرگانی اروپایی مستقل در ایران می باشد

همچنين اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان علاوه بر خدمات متعدد به شركت ها و اشخاص حقيقي اين امكان را مي دهد كه روابط تجاري جديد ي  بين دو كشور برقرار نمايند و همكاري هاي موجود را توسعه بخشند.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان سفر هیدت های تجاری به آلمان و ایران را میسر می سازد. همچنین اطلاعاتی در مورد همایش های مختلف دردو کشوروقوانین اجتماعی، حقوقی و اقتصادی رایج  و  و راهکارهای همکاری های مشترکرا در اختیار افراد قرار می دهد.

اتاق بازرگانی و صنابع ایران و آلمان همواره جهت اطلاع رسانی به اعضا و مشتریان آمادگی دارد

.براساس سنت قدیم آلمان در ایراناین اتاق همواره در زمینه آموزش نیز فعالیت دارد

اتاق های بازرگانی آلمان در 125 نقطه مختلف جهان خدمات خود را ارائه می دهند.این شبکه جهانی همواره در کشورهای حایز اهمیت گسترش می یابد.

اتاق بازرگانی و صنایع آلمان-مرجعی قابل اطمینان در کل دنیا

 

وظایف اتاق بازرگانی و صنایع آلمان

اتاق بازرگانی و صنایع آلمان سه وظیقه در نقاط مختلف دنیا دارند:

 - نمایندگی رسمی  اقتصاد آلمان

-سازماندهی اعضاء

-ارائه کنندگان خدمات برای شرکتها 

 

نمایندگی رسمی  اقتصاد آلمان


اتاقهای بازرگانی بین المللی, نقش آفرین مرکزی حمایت اقتصاد خارجی آلمان از طرف  جمهوری فدرال آلمان  هستند. آنها همراه با سفارت ها و کنسو لگری های جمهوری فدرال آلمان  از مصالح و منافع اقتصادی آلمان  در محل های استقرار خود دفاع می کنند. آنها برای آلمان به . این عنوان مقر اقتصادی  تبلیغ و اطلاع رسانی می کنند.

 

سازماندهی اعضاء

اتاق های بازرگانی و صنایع آلمان با بیش از 44000 شرکت عضو وظایفی متعدد بر عهده دارد، از آن جمله رسیدگی توسعه و اصلاح روابط خارجی ، به خصوص بین کشور مورد نظر وآلمان می باشد. اطلاعاتی بیشتر در مورد عضویت اتاق های بازرگانی و صنایع آلمان در سایت اتاق مورد نظر موجود می باشد. 

 

ارائه کنندگان خدمات برای شرکتها


اتاق بازرگانی بین المللی , خدماتی را به منظور حمایت از فعالیت تجاری و اقتصادی در بخش اقتصاد خارجی تحت علامت    Deinternational به شرکتهای آلمانی و کشور میزبان ارائه می کنند.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات اتاق با بخش خدمات مراجعه گردد.

Flash is required!
Flash is required!