بازدید کمیسیون صنعت و تجارت اتاق از سازمان فنی حرفه‌ای در کرج

28.01.19

اعضای کمیسیون صنعت و تجارت همراه با آقای خانبداغی، رییس کمیسیون صنعت و تجارت، در تاریخ 21 دی ماه مطابق با 12 دسامبر 2018 از سازمان فنی حرفه ای در کرج بازدید کردند.

آقای مهندس باجولوند، معاونت پژوهشی سازمان فنی حرفه ای میزبان گروه بودند. 

آقای خانبداغی ضمن اشاره به ظرفیت های بالای اعضای اتاق و همچنین اعضای کمیسیون در حوزه های اتوماسیون ساختمان، کشاورزی، اقتصادی ، سلامت،  هیدرولیک ، کسب و کار، گردشگری ، صنایع غذایی ، فناوری های نوین ( فین تک ، بلاک چین )، ابراز امیدواری نمود درصورت تخصیص بودجه مناسب از سوی سازمان فنی حرفه ای برای  هزینه های مرتبط، اتاق بازرگانی ایران و آلمان زمینه همکاری برای برگزاری دوره‌ها و سمینارهای مرتبط را فراهم خواهد کرد.