بانک تجارتی ایران و اروپا: گشایش خط اعتباری برای ۱۴ بانک ایرانی

06.11.17

علاقه مندان می توانند با مراجعه به بانکدار خود از اطلاعات بیشتر جهت استفاده از این خط اعتباری بر طبق قوانین و مقررات داخلی ایران مطلع گردند.

بانک تجارتی ایران و اروپا، در راستای گسترش تبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی و همچنین فراهم سازی امکان گسترش تجارت خود با دیگر کشورها، به ویژه به یورو، یک خط اعتباری با ۱۴ بانک ایرانی شامل بانک صنعت و معدن، تجارت، ملت، کشاورزی، کارافرین، سامان، پارسیان، پاسارگاد، ملی، سپه، مسکن، رفاه کارگران، خاورمیانه، اقتصاد نوین به شکل ریفاینانس ایجاد نموده است که علاقه مندان می توانند با مراجعه به بانکدار خود از اطلاعات بیشتر جهت استفاده از این خط اعتباری بر طبق قوانین و مقررات داخلی ایران مطلع گردند. نرخ این تسهیلات حدود ۳ درصد است.