نشست جامعه زنان کارآفرین و بازرگان با حضور هیاتی از ایالت نیدرزاکسن

10.10.18

نشست خانم‌های بازرگان شهر برانشوایگ ایالت نیدرزاکسن آلمان در محل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان برگزار شد.

در این نشست که به هدف تبادل اطلاعات کسب و کار بین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و مدعوین برگزار شد وضعیت کسب و کار در ایران با محوریت رده‌های سنی، جنسیت و سایر موارد مورد بررسی قرار گرفت. 

شرایط اشتغال بانوان ایرانی و ظرفیت‌های کاری در ایران نیز از موضوعات این جلسه بود.

در این جلسه آسیه حاتمی، مدیرعامل کمپانی ایران‌تلنت، مریم خاوازی مدیرعامل شرکت آدران رایانه از طرف انجمن زنان کارآفرین، هانیه محمدی از طرف وزارت کار، نازنین بهمنی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و نماینده ایالت نیدرزاکسن در ایران حضور داشتند.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، به عنوان یکی از فعال‌ترین اتاق‌های خارجی اتاق بازرگانی آلمان در میان وظایف و خدمات گسترده و متنوع خود، به ایجاد گروه‌هایی با اهداف خاص و مشترک بین ایران و آلمان توجه داشته و «جامعه زنان کارآفرین و بازرگان»، یکی از مهم‌ترین این گروه‌ها به شمار می‌رود.