راهکار آلمانی ها برای تکمیل زنجیره ارزش درصنعت پتروشیمی ایران

12.02.17

شرکت های صاحب نام آلمانی با مشارکت در فرآیند توسعه صنعت پتروشیمی ایران آمادگی دارند تا دانش و فناوری روز جهان را برای تکمیل زنجیره ارزش در اختیار شرکت های ایرانی قرار دهند.

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): شرکت های صاحب نام آلمانی با مشارکت در فرآیند توسعه صنعت پتروشیمی ایران آمادگی دارند تا دانش و فناوری روز جهان را برای تکمیل زنجیره ارزش در اختیار شرکت های ایرانی قرار دهند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان، با تاکید برعزم شرکت های آلمانی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران اظهارکرد: یکی از شرکت های آلمانی قراردادی به مبلغ پنج و نیم میلیارد یورو برای توسعه صنعت پتروشیمی کشورمان دارد که در دو مرحله صورت می گیرد و در این پروژه کل زنجیره تولید قرار است که ساخته شود و در حال حاضر این قرارداد در مراحل اجرایی قرار دارد و امید است که بطور رسمی این فعالیت آغاز شود.
امید یراقی با بیان اینکه شرکت آلمانی اعلام کرده یک شهرک پتروشیمی به صورت مشترک با پتروشیمی ایران اجرا و در آن کل زنجیره را تولید و صادر خواهد کرد، گفت: همکاری این شرکت صاحب نام آلمانی نشان از اهمیت و جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در جوامع بین الملل دارد که این موضوع در فضای پسابرجام برای صنعت پتروشیمی ایران گامی مثبت و رو به جلویی خواهد بود. 
وی افزود: در این پروژه محصولات پتروشیمی در ایران تولید می شود و با برندی معتبر به کشورهای مختلف جهان صادر خواهد شد که این تغییر جهت، برای ایران خیلی مهم خواهد بود و معادلات منطقه ای پتروشیمی را دگرگون خواهد کرد زیرا در این پروژه کلیه زنجیره تولید مشترک اجرا خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان با بیان اینکه در این پروژه قرار است بیشترین طیف محصولات پتروشیمی جهت صادرات تولید شود، اظهارکرد: صادرات محصولات پتروشیمی در این پروژه فقط به اروپا نخواهد بود بلکه به همه کشورهای دیگر هم صادر خواهد شد زیرا برند شرکت مورد اشاره در دنیا شناخته شده است و محصولات به نام این شرکت به راحتی در همه بازارهای بین المللی جذب خواهد شد.
یراقی عنوان کرد: این شرکت جزو چند شرکت برترجهان است و این مشارکت برای ایران امتیاز بزرگی است، هدف دولت یازدهم نیز همواره جذب سرمایه گذاری های جدید خارجی است و این اتفاق بعد از برداشتن تحریم ها پیش آمده که خوش آیند است. در واقع ایران بعد از تحریم ها روند خوبی برای جذب سرمایه گذاری در پیش گرفته است.

http://www.polymervabastebandi.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%BE%D9%86%D8%A7/13706-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html