اخبار

30.11.2009

نمايشگاه صنايع غذايي و کشاورزي کيش (Kish Agro-Food 2010) در ژانويه

دومين نمايشگاه بين المللي  صنايع غذايي و کشاورزي و صنايع وابسته (Kish Agro-Food) از 25 تا 28 ژانويه 2010، توسط همايش پردازان معاصر (CCO) و با...

30.11.2009

بانک جهاني قيمت نفت در سال 2010 را 29/75 دلار در هر بشکه پيش بيني مي کند

بانک جهاني در گزارش منتشره در روز سه شنبه، قيمت متوسط نفت در سال 2010 را 29/75 دلار در هر بشکه پيش بيني مي کند و مي گويد که در سال آينده انتظار...

30.11.2009

در سال 2014، 11000 کيلومتر عقبتر از اهداف تعيين شده

بر اساس چشم انداز اقتصادي 2015، ايران بايد با ساخت 1200 تا 1500 کيلومتر مسير راه آهن مجموع طول راه آهن خود را به 25000 کيلومتر برساند. اما در سالهاي...

30.11.2009

افزايش سهم ايران در توليد ناخالص جهاني: اکونوميست

Economist Intelligence Unit در گزارش اکتبر 2009 خود سهم ايران در ميزان توليد ناخالص جهاني در سال گذشته را 57/0 درصد اعلام کرده و پيش بيني مي کند که...

30.11.2009

وضعيت گام به گام بهتر مي شود

بر اساس تخمينهاي اکسل نيچکه رييس اقتصاد خارجي مجلس اتاقهاي بازرگاني و صنايع آلمان (DIHK)، وضعيت صادرکنندگان آلماني در ماههاي آتي همچنان بهبود خواهد...

03.11.2009

محيط زيست ايران در معرض خطر شديد

اداره محيط زيست ايران هشدار داد که ايران در ميان 10 کشوريست که بيشترين تخريب زيست محيطي را باعث مي شوند. نايب رييس و مسئول اداره محيط زيست گفت: "با...

03.11.2009

ترکيه خواهان ترانزيت گاز ترکمنستان است

ايران و ترکيه روز چهارشنبه در تهران تفاهم نامه اي براي گسترش همکاريها در حوزه صنعت گاز را به امضا رساندند. يکي از حوزه هاي همکاري، انتقال گاز...

Displaying 309 to 315 of 374
Flash is required!
Flash is required!