03.11.2009

نمايشگاه بين المللي خودروي تهران

چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت خودرو و لوازم يدکي از 11 تا 14 نوامبر برگزار خواهد شد. خبرگزاري مهر گزارش مي دهد که بيش از 200 شرکت داخلي و خارجي...

03.11.2009

نمايشگاه IEE 2009

دهمين نمايشگاه بين المللي الکتريسيته ايران (IEE 2009) که بزرگترين گردهمايي شرکتهاي فعال در صنعت برق ايران است، از 29 اکتبر تا 1 نوامبر در محل دائمي...

03.11.2009

ايران شاهد افت رشد اقتصاديست

به گفته يکي از مسئولان بلندپايه بانک مرکزي ايران، رشد اقتصادي ايران بين ماههاي مارس و سپتامبر 2008 به 3/3 درصد کاهش يافته است. حسين غزوي قائم...

03.11.2009

ترکيه خواهان ترانزيت گاز ترکمنستان است

ايران و ترکيه روز چهارشنبه در تهران تفاهم نامه اي براي گسترش همکاريها در حوزه صنعت گاز را به امضا رساندند. يکي از حوزه هاي همکاري، انتقال گاز...

03.11.2009

محيط زيست ايران در معرض خطر شديد

اداره محيط زيست ايران هشدار داد که ايران در ميان 10 کشوريست که بيشترين تخريب زيست محيطي را باعث مي شوند. نايب رييس و مسئول اداره محيط زيست گفت: "با...

30.11.2009

وضعيت گام به گام بهتر مي شود

بر اساس تخمينهاي اکسل نيچکه رييس اقتصاد خارجي مجلس اتاقهاي بازرگاني و صنايع آلمان (DIHK)، وضعيت صادرکنندگان آلماني در ماههاي آتي همچنان بهبود خواهد...

30.11.2009

افزايش سهم ايران در توليد ناخالص جهاني: اکونوميست

Economist Intelligence Unit در گزارش اکتبر 2009 خود سهم ايران در ميزان توليد ناخالص جهاني در سال گذشته را 57/0 درصد اعلام کرده و پيش بيني مي کند که...

Displaying 57 to 63 of 337

آرشیو خبری