Flash is required!
Flash is required!

بانک اطلاعاتی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

بانک اطلاعاتی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان دارای نشانی و مشخصات بیش از 20 هزار شرکت در ایران است. این اطلاعات به صورت دایم به روز رسانی شده و گسترش می یابند. اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان از این اطلاعات و نشانی های موجود در بانک اطلاعاتی ، در امر خبررسانی استفاده می نماید. چنانچه تمایل به ثبت در بانک اطلاعاتی این اتاق را داشته باشید، تقاضا می شود فرم پیوست را تکمیل و سپس به  اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان عودت فرمایید.

در این بانک اطلاعات ویژگی نمایندگی شرکت ها نیز ثبت می شود، تا در صورت نیاز به اطلاعات این گونه شرکت ها، اتاق آن ها را در اختیار درخواست کنندگان قرار دهد.

فرم بانک اطلاعاتی

 

شرایط و مقررات عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

  • فرم درخواست عضویت
  • کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین روزنامه رسمی در خصوص آخرین تغییرات شرکت
  • کپی کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تمدید حق عضویت در سال ۲۰۱۷

 

  اعضای محترم جهت تمدید عضویت مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال تا آخر سال ۱۳۹۵ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا اخر ماه  دسامبر ۱۶۰۰۰۰۰۰ریال به صورت نقد و یا چک  به نام اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ارسال فرمایید.

حق عضویت برای اعضای جدید ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد

همچنین از اعضای محترم درخواست می گردد در زمان پرداخت حق عضویت  کد اقتصادی شرکت عضو را نیز به همراه داشته باشند!

 

 

 

 

Contact

شیرین شفیعی

بخش عضویت

0098-21-8133-1900
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

فاطمه ضیائی

عضویت

0098-21-8133-1904
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

اطلاعات برای اعضای اتاق

  اساسنامه