جامعه زنان کارآفرین و بازرگان

موفقیت زنان کارآفرین و نوآور ایرانی در اقتصاد ایران، راه را برای سایر زنان ایرانی در بازار کسب و کار هموار کرده است. در دهه‌های اخیر، بالا رفتن سهم زنان در دانشگاه‌های کشور (60 درصد) و پیشرفت وضعیت اشتغال آن‌ها باعث شده آینده مشارکت‌های اقتصادی زنان در جامعه روشن‌تر از همیشه به نظر برسد.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، به عنوان یکی از فعال‌ترین اتاق‌های خارجی اتاق بازرگانی آلمان در میان وظایف و خدمات گسترده و متنوع خود، به ایجاد گروه‌هایی با اهداف خاص و مشترک بین ایران و آلمان توجه داشته و «جامعه زنان کارآفرین و بازرگان»، یکی از مهم‌ترین این گروه‌ها به شمار می‌رود.

این جامعه می‌تواند بین زنان کارآفرین ایرانی و آلمانی و بسترسازی از طریق برگزاری سمینارهای آموزشی، همایش‌ها و رویدادها با هدف شبکه‌سازی، توانمندسازی، ایجاد ارتباطات پویا و طرق گوناگون باعث پیشرفت و ترقی زنان در بازار کار شود.

در حال حاضر 200 زن کارآفرین با کارت حقیقی و حقوقی عضو اتاق هستند.

«جامعه زنان بازرگان» اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان از همه مدیران زنی که هدفی جز رشد و پیشرفت خود و اجتماع را دارند دعوت می‌کند تا پیوستن به جامعه، با کمک و همفکری راه رسیدن به اهداف همه زنان ایرانی را کوتاه و هموار کنند.

جامعه زنان بازرگان منتظر تماس شماست؛ به ما بپویندید!

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail