شناسه

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

آدرس : خیابان بخارست، خیابان هشتم ، پلاک 7 ، طبقه 6 تا8

صندوق پستی :  6118- 15875

تهران – ایران

تلفن : 1000-8133-21-98+

88758924-8

فکس :88663211-21-98+

 پست الکترونیکی AHK Iran

آدرس وب سایت http://iran.ahk.de

نشریه :

بخش بازاریابی و انتشارات

موضوعات و مطالب نشریه : خشایار نیوی پور ، تلفن : 1503-8133-21-98+ ، پست الکترونیکی

آگهی وب سایت : کاملیا کریمی ، تلفن : 1103-8133-21-98+ ، پست الکترونیکی

تذکر:

این صفحه بخشی از سایت اینترنتی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان می باشد ، صفحاتی که لینک های آنها در این بخش موجود می باشد مربوط به اتاق بازرگانی  و صنایع ایران و آلمان نیست . بنابراین این اتاق هیچگونه مسئولیتی را درباره آنها به عهده نمی گیرد.