برای چهارمین بار در سال جاری، برنامه‌ کارآموزی «افق‌های ایران: فرصت برای آینده» به شرکت‌های علاقمند این فرصت را می‌دهد تا از دانشگاه‌ها، دانشجویان پر‌انگیزه ایرانی را بپذیرند و از این طریق ارتباط‌های ارزشمندی با ایران ایجاد کنند.

 

اتاق بازرگانی و صنایع آلمان، با همکاری انجمن فدرال صنایع آلمان، وزارت امور خارجه دولت فدرال و موسسه گوته تبادلات میان این دو فرهنگ را ترویج می‌دهند. در عین حال روابط دوجانبه تقویت شده و شبکه‌ای از علاقمندان متخصصی که به آلمان نیز علاقمند هستند و افراد مرتبطی در سیاست و اقتصاد به وجود می‌آید.

 

در قالب برنامه «افق ایران»، شرکت‌های آلمانی برای مجموعا 8 هفته پذیرای نیرو‌های متخصص جوانی می‌شوند که در مراحل اولیه تجارب کاری کسب کرده باشند و از توانایی زبان آلمانی بالایی برخوردارند. این پروسه برای نیمه سوم سال 2018 برنامه‌ریزی شده است. کارآموزان ایرانی بر اساس مشخصات مورد نیاز فردی مرتب شده تا میزبانان بتوانند ارتباطات بسیار مناسبی را در یک بازار جالب ایجاد کند. 

 

شرکت‌های آلمانی که در این برنامه شرکت‌ می‌کنند، ماهیانه 1500 یورو به کارآموزان پرداخت کرده و محل اقامت آنان را تامین می‌کنند. هزینه‌های آموزش زبان آلمانی، هزینه‌های سفرو بیمه را سازمان‌های دیگر عهده‌دار هستند.