دعوت اعضای اتاق به ضیافت افطار در تاریخ 28 خرداد 1396 سا عت 20:00

اعضای محترم اتاق، 

از شما دعوت به عمل می آید در ضیافت افطار اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تاریخ 28 خرداد 1396 از ساعت 20:00 شرکت نمایید. 

با قدردانی از اسپانسرهای مالی این ضیافت ورود رایگان می باشد. اعلام حضور کتبی در این ضیافت اجباری است. بنابراین درخواست می گردد حضور خود را حداکثر تا تاریخ 25 خرداد کتبا به بخش همایش ها و هیئت ها اعلام فرمایید. پس از تاییدیه ثبت نام، اطلاعات مکان برگزاری متعاقبا ارسال خواهد شد.

احتراما اعلام می گردد به دلیل محدودیت جا از پذیرفتن افرادی که اعلام حضور ننموده اند و یا اعلام حضور کتبی خود را دیر ارسال نموده اند، معذوریم. از توجه شما قدردانی می گردد.

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

سایه سلوکی نژاد

Event and Delegation

0098-21-8133-1701
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

یاسمین وفا

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1702
0098-21-8875-8924
Write an e-mail