اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان به شما یاری می رساند که سفر شما همراه با موفقیت باشد!

کارکنان این اتاق هیئت های سیاسی، اقتصادی،اتحادیه های و ااق های بازرگانی را در سفرهایشان همراهی می نماید!همچنین این اتاق به شما در تعین قرارهای ملاقات، بازدید از نمایشگا های مختلف کمک می نماید.

همچنین اگر سئوالی در مورد ویزا و یا رزرواسیون هتل نیز داشتید می توانید به ما مراجعه نمایید!

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1500
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

سایه سلوکی نژاد

Event and Delegation

0098-21-8133-1203
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

یاسمین وفا

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1750
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

تقویم

مارس - 2017
دو سه چه پن جم شن یک
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 30 31