08.08.2016 - اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

ارتباطات موثر و مذاکرات حرفه ای بین المللی با تمرکز بر کشور آلمان

حضوراعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و آلمان ،   اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با همکاری شرکت RoConsult آلمان در روز هجده مرداد سمینار یک...

03.08.2016 - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهارمین انقلاب صنعتی

کنفرانس بین المللی"چهارمین انقلاب صنعتی"

26.07.2016 - اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

کارگاه مدیریت پروژه

23.07.2016 - اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

دوره آموزشی صادرات فرش

17.07.2016 - سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

تغییر آب و هوا، کمبود آب، توسعه پایدار، با تغییرات فردا چگونه روبرو شویم؟

29.06.2016 - هتل استقلال- رستوران آبشار

دعوت به ضیافت افطاراتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

خانم ها و آقایان محترم،   از شما دعوت به عمل می آید در ضیافت افطار اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تاریخ 9 تیر 1395 از ساعت 20:30 در...

Displaying 43 to 49 of 106

تقویم

ژانویه - 2018
دو سه چه پن جم شن یک
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

سایه سلوکی نژاد

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1701
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

الهه باستانی

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1702
0098-21-8875-8924
Write an e-mail