10.06.2012 - سالن کوه نور هتل اوین

همایش "گردهمایی در مورد موضوعات روز اقتصاد و تحریم ها"

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان همایش "گردهمایی در مورد موضوعات روز اقتصاد و تحریم ها" را در تاریخ 21 خرداد 1390 برگزار کرد. هدف از...

29.01.2012 - سالن همایش های شهرک صنعتی عباس آباد

همایش ارتقای آموزش و مهارت تخصصی و مدیریت در صنایع ایران

 همایش ارتقای آموزش و مهارت تخصصی و مدیریت در صنایع ایران با همکاری و مشاركت اتاق، شركت ترفان، مجمع هيأت هاي امناي شهرك هاي صنعتي استان تهران،...

24.11.2011 - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

31.05.2011 - سالن کوه نور- هتل اوین

کنفرانس 10 خرداد 1390

09.11.2006 - سالن مرکزی کنفرانس فرانکفورت

سومین همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا

Displaying 106 to 112 of 112
<< First < Previous 10 11 12 13 14 15 16 Next > Last >>

تقویم

اكتبر - 2018
دو سه چه پن جم شن یک
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail