24.11.2011 - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

31.05.2011 - سالن کوه نور- هتل اوین

کنفرانس 10 خرداد 1390

09.11.2006 - سالن مرکزی کنفرانس فرانکفورت

سومین همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا

Displaying 106 to 109 of 109
<< First < Previous 10 11 12 13 14 15 16 Next > Last >>

تقویم

آوریل - 2018
دو سه چه پن جم شن یک
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 27 28 29
30  

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

الهه باستانی

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1702
0098-21-8875-8924
Write an e-mail