سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی فراوری بسته بندی محصولات و خدمات

Begin:
15.02.2017 | 09:00
End:
18.02.2017 - 17:00
Location:
اصفهان

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail