سفر هیات تجاری به آلمان

Begin:
03.08.2006
End:
17.11.2016
Location:
برلین

سفر هیات تجاری به آلمان

خانم ها و آقایان محترم

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان (AHK Iran)، وزارت اقتصاد و انرژی جمهوری فدرال آلمان (BMWi) و شرکت BC Berlin-Consult با همکاری سفارت جمهوری فدرال المان در تهران، از شما جهت شرکت در سفر هیات تجاری به برلین از 24 تا 27 آبان ماه 1395 دعوت می نماید. بازدیدها و همایش های برنامه ریزی شده به تبادل دانش و اطلاعات مدیران و کارشناسان فعال در بخش انرژی های تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی، بادی و زیست توده) می پردازند. هزینه هتل و اقامت حدود 1500 یورو برآورد می شود.

ویا با همکاران ما تماس حاصل فرمایید:

Niaz Khanafari

Event Manager

Tel: +98 21 8133 1500

 N_Khanafari(at)dihk.co.ir

 

 جهت شرکت در این سفر، فرم موجود در وب سایت را تا تاریخ حداکثر 9 مهرماه 1395 تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: event(at)dihk.co.ir ویا شماره فکس: +98 21 8866 3211 ارسال فرمایید. لطفا توجه داشته باشید که تکمیل و ارسال فرم جهت شرکت در این سفر الزامی است. در صورت تکمیل ظرفیت پیش از تاریخ مذکور، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان به بررسی درخواست ها پرداخته و نام شرکت های متقاضی را در لیست انتظار قرار می دهد.

ثبت نام: 

در صورت تکمیل ظرفیت پیش از تاریخ مذکور، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان به بررسی درخواست ها پرداخته و نام شرکت های متقاضی را در لیست انتظار قرار می دهد.

 

 

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail