دعوت به ضیافت افطاراتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

Begin:
29.06.2016 | 20:30
End:
- 23:30
Location:
هتل استقلال- رستوران آبشار

خانم ها و آقایان محترم،

 

از شما دعوت به عمل می آید در ضیافت افطار اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تاریخ 9 تیر 1395 از ساعت 20:30 در هتل استقلال- رستوران آبشار شرکت نمایید.

 با قدردانی از اسپانسرهای مالی این ضیافت ورود رایگان می باشد. 

ظرفیت تکمیل می باشد


 

 

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail