سومین همایش بانکی و تجاری ایران- اروپا

Begin:
16.11.2016 | 08:00
End:
17.11.2016 - 17:00
Location:
سالن مرکزی کنفرانس فرانکفورت

. بیست درصد تخفیف ویژه اشخاص و یا سازمان هایی که از طریق اتاق بازرگانی ایران آلمان اقدام به ثبت نام می نمایند


برنامه

پایگاه اینترنتی این همایش:

 

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail