نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016

Begin:
20.07.2016 | 09:00
End:
21.07.2016 - 17:00
Location:
برج میلاد

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail