همایش "گردهمایی در مورد موضوعات روز اقتصاد و تحریم ها"

Begin:
10.06.2012 | 15:00
End:
- 23:00
Location:
سالن کوه نور هتل اوین

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان همایش "گردهمایی در مورد موضوعات روز اقتصاد و تحریم ها" را در تاریخ 21 خرداد 1390 برگزار کرد. هدف از برگزاری این همایش بررسی ابعاد تحریم ها، پیامدهای آن در اقتصاد ایران، بررسی موانع و چالش ها و نقش اتاق در کاهش آثار و عوارض تحریم و راهکارهای بهبود روابط صنعتی و تجاری میان دو کشور ایران و آلمان بود که سخنرانان با ریشه یابی و تفسیر مسایل کاربردی حضار را در حل چالشهای تجاری موجود یاری دادند.

در این مراسم آقایان برند اربل، (سفیر محترم جمهوری فدرال آلمان)، دانیل برنبک، (مدیر عامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان)،بوطاق خانبوداغی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، دکتر علی غضنفری؛ عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، نقره کار شیرازی، (دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران) و مرتضوی، (ریاست محترم خانه صنعت و معدن ایران) سخنرانی کردند.

این گردهمایی فرصتی بود تا اعضای محترم اتاق افزون بر هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون موضوعات همایش، با یکدیگر و فعالیت های شرکت های عضو آشنا شوند.

 

 

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail