هشتمین نشست تجاری ایران و آلمان

Begin:
11.12.2016 | 13:00
End:
- 15:30
Location:
سالن کارون هتل اوین

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail