سمینار اموزشی بیمه های حمل و نقل کالا

Begin:
12.02.2017 | 15:00
End:
- 19:00
Location:
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و المان برگزار می کند:

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail