سمینار آموزشی امنیت داده ها

Begin:
18.02.2017 | 13:00
End:
- 17:00
Location:
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

محیط کار و زندگی امروز براساس محیط دیجیتالی طرح ریزی شده است.

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail