راه های دستیابی به توسعه تجارت موفق با تمرکز بر بازارهای بین المللی

Begin:
01.10.2016 | 09:00
End:
- 17:00
Location:
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با همکاری دانشگاه اشتاین بایس برگزار می کند

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail