دوره ی شبیه سازی مدیریت پروژه و توسعه کار گروهی

Begin:
16.08.2017 | 09:00
End:
17.08.2017 - 17:00

به منظور ثبت نام جهت شرکت در این سمینار، خواهشا به آدرس ایمیل s_moshir@dihk.co.ir مشخصات خود را ارسال نموده یا با شماره ی 02181331703 تماس حاصل فرمایید.

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail