بزرگترین نمایشگاه ماشین آلات مستعمل ReTech

Begin:
25.04.2017 | 09:00
End:
27.04.2017 - 17:00
Location:
در شهر آگزبورگ

همزمان با برگزاری نمایشگاه هانوور

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail