اجلاس مدیریت پسماند ایران و آلمان

Begin:
25.02.2017 | 09:00
End:
- 17:00
Location:
سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست ایران

برای ثبت نام و مشارکت در اجلاس با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید:

021-88957400

09901563056

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail