24.09.2018 - اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

دورهمی نمایشگاهی IINEX

به مناسبت برگزاری نمایشگاه ایران پلاست که بزرگترین و مهمترین نمایشگاه در ایران در صنعت صنایع پلاستیکی است و در بازه زمانی 2 تا 5 مهر 1397 در تهران...

11.09.2018 - اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

(C و پیشرفته( 1.1 (B دوره زبان آلمانى بازرگانى سطوح متوسط( 1.1

دوره زبان آلمانى بازرگانى براى افراد در سطوح متوسط و افرادى که در سطوح پیشرفته به دنبال افزایش سطح زبان آلمانى خود در حوزه ى اقتصاد هستند، بسیار...

11.03.2018 - اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

تحولات و چالش‌های روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و آلمان

بررسی آخرین تحولات و چالش‌های روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و آلمان دو سال پس از برجام

28.02.2018 - اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

همایش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

مسئولیت اجتماعی سازمانی، امروز فراتر از یک انجام وظیفه اخلاقی و معنوی است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یک انتخاب نیست، یک الزام برای انطباق با بازار...

26.02.2018 - اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

اولین گردهمایی جامعه زنان کارآفرین و بازرگان

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، به عنوان یکی از فعال‌ترین اتاق‌های خارجی اتاق بازرگانی آلمان در میان وظایف و خدمات گسترده و متنوع خود، به ایجاد...

25.02.2018 - اتاق بازرگانی ایران و آلمان

جلسه B2B هیات ایالت راینلندـ فالز

جلسه B2B در تاریخ یکشنبه 6 اسفند 1396 از ساعت 10:30 لغایت 12:30 در محل اتاق بازرگانی ایران و آلمان

Displaying 1 to 7 of 112
<< First < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > Last >>

تقویم

اكتبر - 2018
دو سه چه پن جم شن یک
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail