اطلاعیه شماره 7 کمیته انتخابات

اعضاي محترم، 

با توجه به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در روز یکشنبه 5 آذر 1396 و اعلام نتایج اولیه آراء در همان روز، به استحضار اعضاء محترم اتاق می رساند با عنایت به عدم دریافت اعتراض کتبی اعضاي اتاق طی مهلت قانونی، مطابق ماده 9 آئین نامه انتخابات، نتایج اولیه، نهایی تلقی می گردد.

ضمناً میزان آراء کلیه نامزدها به شرح فایل پیوست می باشد.

با تقدیم احترام

کمیته انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

نتایج انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان روز یکشنبه 5 آذر 1396 برگزار شد.

 طبق این رای گیری 12 عضو هیات رئیسه اتاق، متشکل از 6 نفر ایرانی و 6 نفر آلمانی به عنوان عضو هیات رئیسه از سوی اعضا انتخاب شدند.

 کمیته برگزاری انتخابات اعضای منتخب هیات رئیسه را به شرح زیر اعلام کردند:

 

اعضای ایرانی:

1. عباسعلی قصاعی

2. بوطاق خانبداغی

3. سعید روشنی

4. نازنین بهمنی

5. کامران رضایی

6. سید رسول رنجبران

 

 

اعضای آلمان:

1. میشائل بیچ

2. اشتفان دانیل تابورک

3. مارتین روت

4. توماس وولفینگ

5. آندره کورتل

6. هرمان ژوزف کنرادی

 

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail