برگزاری انتخابات هیئت رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

اعضای محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران آلمان،

احتراما با عنایت به گذشت حدود سه سال از تاریخ آخرین انتخابات و در راستای اجرای اهداف اساسنامه اتاق، به استحضار می رساند انتخابات آتی هیئت رییسه در دهه اول آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد. 

بدین منظور از اعضای محترم تقاضا می گردد در صورت تمایل به حضور در هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران-آلمان، حداکثر تا تاریخ 31/06/1396 کاندیداتوری خود را با تکمیل فرم پیوست به صورت کامل اعلام فرمایید. 

خواهشمند است فرم تکمیل شده پیوست را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی (با کیفیت مطلوب) به آدرس الکترونیکی election2017(at)dihk.co.ir ارسال فرمایید. 

شایان ذکر است هرگونه اطلاعات دریافتی جهت کاندیداتوری پس از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد. 

هیئت انتخابات
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail