خدمات بخش هیات ها و سمینار ها

         در این بخش ما برنامه ریزی ، سازماندهی  اجرای مراسم ختلف را انجام می دهیم . خدمات ما شامل موارد زیر می باشند :

        هماهنگی با مشتری :

      -  شناسایی نیازها و اهداف مشتری

       -  امکان سنجی

       -  بهره گیری از تجارب قبلی    

        برنامه ریزی و سازماندهی :

       -  تعیین گروه هدف ( شرکت های محلی ، انجمن ها و متخصصین )

       -    تهیه لیست شرکت ها از پایگاه اطلاعاتی اتاق با همکاری انجمن های محترم

       -  رزو هتل ، سالن و سفارش غذا

       -    هماهنگی و سازماندهی حمل و نقل های لازم

       -  اخذ مجوز های لازم برای اجرای مراسم از سازمان های مربوط

       -   ارسال دعوتنامه جهت اخذ ویزای میهمانان خارجی

       -   ترجمه متون اطلاعاتی توسط مترجمین مجرب ما

        -   تهیه امکانات لازم و در اختیار گذاشتن مترجمین همزمان و حضوری

        -  تهیه اقلام اطلاعاتی ، بنرهای تبلیغاتی و دکوراسیون سالن بسته به نیاز مشتری

         -  ارسال دعوتنامه ها

         -   ثبت اسامی اعلام شده جهت حضور در مراسم

        اجرا :

        -  آماده سازی و دکوراسیون سالن

        -   تست تجهیزات فنی ، نور و تهویه

         -  ثبت نام شرکت کنندگان

         -  جمع آوری سالن پس از اجرای مراسم

         ارزشیابی مراسم :

        -  پرسشنامه و ارزیابی نظرات شرکت کنندگان  

              

 

 

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail