در جستجوی کارمند

اتاق بازرگانی ایران و آلمان برای شرکت های عضو و غیر عضو این امکان را فراهم می آورد تا با انتشار آگهی خود دروبسایت اتاق اقدام به استخدام فرد مورد نظر نمایند. بدین ترتیب که آگهی استخدام به صورت سه ماه روی سایت اتاق برای جویندگان کار قرار خواهد گرفت و هر یک از آنها می توانند به صورت شخصی آمادگی و تمایل خود را مبنی بر همکاری نزد شرکت ها اعلام نمایند.  

آگهی استخدام

جهت مشاهده آگهی به فایل پیوست مراجعه فرمایید!

Contact

سارا شرفی

سئوالات حقوقی، کارجویان

0098-21-8133-1603
0098-21-8875-8925
Write an e-mail

Flash is required!
Flash is required!