کارجویان محترمی که تمایل به اشتغال در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان را دارند با ارائه رزومه خود می‌توانند نسبت به استخدام اقدام نمایند. در صورت نیاز اتاق به کارمند در بخش‌های مختلف، پس از بررسی رزومه‌ها تماس گرفته می‌شود.

اتاق همچنین با ارائه خدمات دوره‌ای آموزشی به افرادی که قصد اشتغال دارند در رسیدن به هدف خود یاری می‌رساند.

ضمنا اتاق بازرگانی و ایران و آلمان رزومه کارجویان را از طریق وبسایت خود در اختیار اعضای اتاق قرار می‌دهد.

Contact

سارا شرفی

سئوالات حقوقی، کارجویان

0098-21-8133-1603
0098-21-8875-8925
Write an e-mail

Flash is required!
Flash is required!