اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با موسسه خدماتی متخصصین بازنشسته(SES)  مجددا پس از سالها وقفه آغاز به همکاری کرد.

موسسه خدماتی متخصصین بازنشسته یک موسسه غیر انتفاعی است که از سوی کارشناسان پیش کسوت، از آموزش های  فنی- تخصصی، آموزش و مجرب سازی نیرو های تخصصی و مدیریتی در داخل و خارج از آلمان حمایت می شود.

اغلب فعالیت های کارشناسان متمرکز بر موارد ذیل است:

-          کمک رسانی در امر نصب ماشین آلات و تاسیسات فنی

-          آموزش پرسنل در کاربرد، تعمیر و نگهداری تجهیزات فنی

-          کمک رسانی در شناسایی و مرتفع سازی اشکالات

-          آموزش پرسنل در بخش کنترل و تضمین کیفیت

-          یاری رسانی در فرایند های مدرنیزاسیون فنی و سازمانی

-          کمک در بخش مدیریت

Contact

کاملیا کریمی

نماینده ایالت نیدرزاکسن در ایران، نماینده SES در ایران

0098-21-8133-1103
0098-21-8875-8925
Write an e-mail