3 سالی که گذشت...

اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و آلمان

 

با توجه به اتمام این دوره از ریاست هیئت مدیره، با نگاهی به 3 سال گذشته امیدوار هستم توانسته باشیم آرمانها و پتانسیل های این مجموعه بی نظیر را به جایگاه واقعی خود نزدیکتر کرده باشیم. از نظر اینجانب، اتاق بازرگانی ایران و آلمان نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهان کم نظیر بوده و این برای شخص بنده افتخاری بزرگ بوده تا این دوره را همراه شما اعضای محترم در کارنامه زندگی خود ثبت کنم. با تغییرات و تحولاتی که از 3 سال قبل از روز انتخابات تا به امروز شروع گردید به لطف یاری شما اعضای محترم، کارهای جدید و کم سابقه ای در تحولات اتاق انجام گردید که بنده این را شروع مسیر نوینی برای آینده این مجموعه فعالان اقتصادی میبینم.

 

افزایش تعداد اعضا، خدمات و درآمدهای اتاق، بستر مناسبی را برای تقویت جایگاه اتاق در اقتصاد ایران و آلمان فراهم نموده که نام اتاق بازرگانی ایران و آلمان بیش از پیش بصورت «برندی» معتبرتر ازگذشته راه صعودی خود را بعنوان پل ارتباطی در دو اقتصاد طی کند. من به هوشمندی اعضای محترم جهت انتخاب درست و مناسب هیئت رئیسه بعدی در انتخابات ایمان دارم و مطمئن هستم که شما مسیر جدید پایه گذاری شده را با سرعت و کیفیتی بیش از پیش حمایت خواهید کرد تا افتخارات این مجموعه روز افزون شود.

 

 کاندیداتوری بیش از 100 نفر از اعضا در انتخابات این دوره که در تاریخ این اتاق بی سابقه بوده مهر تأییدی بر فعال شدن این اتاق و درخواست مشارکت اعضا در امور اتاق می باشد. اعضای محترم با تکیه و پشتیبانی بر این مجموعه میتوانند مطالبات اعضا و خود را از طریق ورود به هیئت رئیسه جهت منافع مشترک و همگانی به مراحل بالاتری رسانده تا جایگاه این مرکز، موفقیتهای بیشتری را نیز برای همگی فراهم نماید. اینجانب بعنوان رئیس فعلی اتاق، ضمن تشکر از همگی شما دوستان از بابت اعتماد و لطفی که به من و هیئت رئیسه این دوره داشته اید، از صمیم قلب تشکر میکنم و از یکایک شما عزیزان درخواست مشارکت در این دوره از انتخابات را دارم. رأی تک تک شما عزیزان برای اتاق بازرگانی ایران و آلمان با ارزش ترین سرمایه است و همیشه خواهد بود. اینجانب مشتاقانه امید به دیدار مجدد شما اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و آلمان را در مراسم افتتاحیه دفاتر جدید اتاق و در مجمع عمومی عادی سالیانه دارم.

 

 با آرزوی موفقیتهای روز افزون تک تک اعضای محترم

امید یراقی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان